Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

 

Pragniemy poinformować, że 20 czerwca br. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje spółki CASH FLOW.
Jest to 169. emitent papierów dłużnych na rynku Catalyst oraz 22. debiut na tym rynku w 2013 roku.

Informacje podstawowe:
Wprowadzane: : 515 obligacji serii I, o wartości nominalnej 1.000 zł każda.
Rynki Catalyst: ASO GPW
Inne rynki notowań: rynek regulowany GPW
Rodzaj instrumentu: Obligacje na okaziciela
Wartość emisji: 515.000 zł
Oprocentowanie: 12% w skali roku
Data wykupu: 26.04.2014 R.
Zabezpieczenie: Brak
Animator: Dom Maklerski BDM SA

Link do szczegółowych informacji oraz archiwum zdjęć dotyczących debiutu na GPW Calatyst:
http://gpwcatalyst.pl/aktualnosci?ph_main_content_1_start=show&ph_main_content_1_cmn_id=4678