Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Co Cash Flow S.A. oferuje swoim pracownikom?

  • interesującą pracę w młodym i ambitnym zespole w firmie będącej marką w dziedzinie usług finansowych
  • pracę od pon.- piątku
  • szkolenia wstępne, produktowe i sprzedażowe
  • wyposażenie w niezbędne narzędzia do komfortowej pracy
  • możliwość awansu i rozwoju zawodowego
  • system wynagrodzeń oparty na pensji stałej oraz premiach opartych na wynikach pracy
  • możliwość korzystania z kompleksu sportowego na terenie firmy
  • naukę języka angielskiego
  • ciekawe spotkania integracyjne zespołu CASH FLOW – mecze, rozgrywki, imprezy
Poniżej przedstawiamy szkolenia ostatnich 2 lat, w których uczestniczyli Pracownicy Cash Flow S.A.:

XII-I.2010 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
I.2010 Telemarketing tj. ”Jak skutecznie realizować kampanie sprzedażowe”.
I.2010 Psychologia nagradzania i motywowania, czyli jak zatrzymać najlepszych pracowników.
I.2010 Polityka szkoleniowa firmy.
IV.2010 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w zarządzaniu zespołem.
IV.2010 Zarządzanie zespołem projektowym.
IV.2010 Negocjacje w biznesie.
V.2010 Ocena okresowa pracowników.
V.2010 Marketing w Internecie + e-learning (160 ekranów).
VI.2010 Skuteczna sprzedaż i zarządzanie zespołem sprzedażowym.
X.2010 Konferencja podatkowa z udziałem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.
X.2010 Kosztorysowanie robót budowlanych.
X.2010 Czwartek z obligacją dla spółek giełdowych.
XI.2010 Techniki Efektywnej windykacji.
IX.2010 Specyficzne obowiązki podatkowe VAT, CIT, dla firm z branży factoringowej opodatkowanie
factoringu w świetle orzecznictwa ETS i sądów.
IX.2010 I Międzynarodowy Kongres Faktoringu.
IX.2010 Nowoczesne Narzędzia Zarządzania Należnościami.
X.2010 Konferencja „Czwartek z obligacją dla spółek giełdowych”.
II.2011 Szkolenie z konsultacjami prowadzone przez ZUS dla płatników składek i świadczeniobiorców.
V.2011 Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna; praktyczne korzyści podatkowe i prawne
oraz optymalizacja podatkowa ich wspólników”.
V.2011 Banking Forum. Spotkanie Liderów Bankowości.
VI.2011 Konferencja WALLSTREET 2011.
XI-XII.2011 Techniczne Umiejętności Zarządcy Nieruchomości – Bezpieczny Dom”.
VII.2011 System BIG i wymiana informacji gospodarczych.
IV.2011 Wyzwania HR.
IV.2011 Skuteczna sprzedaż i zarządzanie zespołem sprzedażowym.
V.2011 Zarządca nieruchomości.
2010-2012 Szkolenia językowe (3 poziomy).
III.2012 Efektywna windykacja należności – aspekt negocjacyjny i prawny.
VI.2012 Konferencja WALLSTREET 2012.
IX.2012 Konferencja: Pewna strategia firmy w niestabilnych czasach.