Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Rekrutacja


Jak wygląda proces rekrutacyjny w Cash Flow S.A.?

I etap – weryfikacja nadesłanych dokumentów

Uważnie analizujemy każdą nadesłaną aplikację. Porównujemy opisane doświadczenie zawodowe i osiągnięcia z profilem poszukiwanego Kandydata. Czytamy zawarte w liście motywacyjnym uzasadnienie chęci podjęcia pracy w firmie i na danym stanowisku. Zwracamy uwagę na formę i czytelność nadesłanych dokumentów.

II etap – rozmowa rekrutacyjna

Z zakwalifikowanymi do rozmów rekrutacyjnych Kandydatami, kontaktujemy się telefonicznie.

Następnie wybrani Kandydaci są zapraszani na spotkanie z przedstawicielem HR i potencjalnym, bezpośrednim przełożonym. Celem takiego spotkania jest zgromadzenie informacji na temat doświadczenia zawodowego i posiadanych przez Kandydata kompetencji oraz prognoza, w jakim stopniu są one zbieżne z naszymi wymaganiami na danym stanowisku. Podczas rozmowy, także Kandydat będzie mógł ocenić, czy nasza Firma i stanowisko, na które prowadzimy rekrutację, są dla niego najlepszym wyborem. Liczba spotkań jest uzależniona od funkcji oraz rodzaju rekrutacji. W zależności od rodzaju stanowiska wzbogacamy proces rekrutacyjny o dodatkowe elementy takie jak wywiad telefoniczny, testy (osobowościowe, analityczne, wiedzy) lub Assessment Center.

III etap – złożenie oferty/podpisanie dokumentów

Osoby z którymi odbyliśmy rozmowy kwalifikacyjne otrzymują informację zwrotną bez względu na wynik rozmowy. Kandydatów, z którymi chcemy nawiązać współpracę zapraszamy do siedziby firmy w celu omówienia warunków wzajemnej współpracy i podpisania dokumentów.

Jak przygotować CV?

Wskazówki dla osób ubiegających się o pracę

 • Przygotowując CV oraz list motywacyjny zwróć uwagę, aby zawierały one informacje odnoszące się do określonych w ogłoszeniu oczekiwań wobec kandydatów.
 • Opisz najważniejsze obowiązki na danym stanowisku.
 • Zadbaj o przejrzystość i schludną formę graficzną dokumentu.
 • Staraj się aby CV miało max. 2 strony długości.
 • Jeśli masz bardzo bogate doświadczenie zawodowe, w CV opisz tylko te doświadczenia najistotniejsze z punktu widzenia stanowiska lub najbardziej aktualne.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

 • Bądź punktualnie lub nieco wcześniej przed spotkaniem.
 • Jeśli jednak nie będziesz punktualnie poinformuj o tym odpowiednio wcześniej.
 • Przeczytaj informacje o firmie.
 • Zastanów się nad doświadczeniami zawodowymi, które mogą być istotne z punktu widzenia stanowiska na które będzie prowadzona rozmowa.
 • W trakcie rozmowy rekrutacyjnej odpowiadaj szczerze na zadawane pytania.
 • Przygotuj wcześniej pytania, które chciałbyś zadać osobie prowadzącej rozmowę.


Dlaczego warto?

Wierzymy, że ludzie są największym potencjałem każdej organizacji, a ich pasja, zaangażowanie i umiejętności tworzą sukces firmy.