Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Oferta

Jesteśmy przekonani, że tylko aktywne podejście do sprawy i dłużnika kończy się odzyskaniem Państwa pieniędzy. Na każdym etapie windykacji (polubownej, sądowej, egzekucyjnej) nasi pracownicy kierują sprawą, stale podejmując niezbędne do spłaty zadłużenia działania, nie ograniczając się jedynie do uzyskania tytułu egzekucyjnego.

Indywidualne podejście do Klienta i dłużnika

W naszej działalności stosujemy zasadę, że każdy dłużnik jest inny, każda sprawa jest mniej lub bardziej nietypowa i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego w naszej windykacji stosujemy przeciwko dłużnikowi kombinacje różnych działań, często indywidualnie projektowanych pod daną windykację. Rozpoczęcie pracy nad dłużnikiem opiera się na weryfikacji sytuacji majątkowej i prawnej niezbędnej do planowania przyszłych działań. Pracujemy dla najlepszych. Miarą skuteczności naszych usług jest długa lista referencji oraz otrzymane nagrody. Ponadto Cash Flow jest licencjonowanym uczestnikiem programu „Rzetelna Firma” realizowanym przez Krajowy rejestr Długów.

Doświadczona kadra

Wizytówką CASH FLOW S.A. są pracownicy posiadający wykształcenie i doświadczenie z tak pozornie odległych branż jak ekonomia, prawo, psychologia czy kierunki techniczne. Spółka przywiązuje szczególną uwagę do stałego procesu poszerzania wiedzy pracowników CASH FLOW S.A. jako firmy stale rozwijającej paletę usług finansowych. W rezultacie firma posiada możliwość obsługi praktycznie dowolnego klienta i jest autorem wielu autorskich metod działania pozwalających na rozwiązywanie nawet najtrudniejszych zadań.

Wyspecjalizowana infrastruktura informatyczna

Działania windykacyjne wspomagamy zaawansowanym systemem informatycznym opartym na zasadach CRM (Customer Relations Managment). Korzystając z niego wychodzimy daleko poza standardowe działania windykacyjne. Cash Flow S.A. jako pierwszy w Polsce wykorzystał rozwiązania windykacyjne oparte na telefonii GSM oraz internecie.

Serwis Klienta

Na potrzeby naszych klientów stworzyliśmy system sprawozdawczości on-line, pozwalający każdemu Klientowi śledzić postępy w jego sprawie za pomocą internetu. Jednocześnie szczególną wagę przywiązujemy do dbałości o bezpieczeństwo danych naszych Klientów.

Bezpieczeństwo i pewność

Naszym klientom zapewniamy podjęcie każdego możliwego i legalnego działania, które umożliwi pozytywne zakończenie sprawy. Jednocześnie praca za pomocą sprawdzonych metod oraz przestrzeganie procedur wymaganych przez rynki kapitałowe gwarantuje bezpieczeństwo współpracy z Cash Flow S.A.

Wiarygodność spółki giełdowej

Metody działania i ich skuteczność są na bieżąco oceniane przez inwestorów, a także analityków. Z racji obecności na GPWpodlegamy ocenie i nadzorowi rynków kapitałowych, co zapewnia transparentność naszych działań. Działamy zgodnie z wymogami prawa zachowując wysoką skuteczność prowadzonych spraw, zapewniając naszym Klientom wysoką jakość świadczonych usług i obsługę na najwyższym poziomie.