Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Faktoring

Faktoring jest formą szybkiego finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, polegająca na finansowaniu przez faktora (CASH FLOW SA) kredytu kupieckiego udzielanego przez dostawcę produktów/usług (faktoranta) jego odbiorcom (kontrahentom).

W umowie faktoringowej faktor (CASH FLOW SA) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz faktoranta (dostawcy produktów/usług) określonej kwoty, będącej częścią (ok. 80%) wierzytelności przedstawionej do faktoringu. Nasz Klient otrzymuje pieniądze w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Pozostała kwota (ok. 20%) pomniejszona o należne faktorowi (CASH FLOW SA) odsetki wypłacana jest faktorantowi (dostawcy produktów/usług) po wpłaceniu przez odbiorcę do faktora pełnej kwoty wierzytelności w terminie określonym na fakturze. O fakcie zawarcia umowy faktoringu odbiorca powiadamiany jest zarówno przez faktora jak i dostawcę (faktoranta).

Dlaczego warto korzystać z faktoringu?

  • firma korzystająca z faktoringu dostaje zapłatę za fakturę jeszcze przed jej terminem płatności. Takie rozwiązanie pozwala na oferowanie klientom znacznie dłuższych terminów płatności, w porównaniu z konkurencją nie korzystającą z faktoringu,
  • zamiana należności na płynne środki finansowe,
  • możliwość terminowego regulowania własnych zobowiązań – korzystający z fakoringu unikają sytuacji, w której mają podpisane dochodowe kontrakty, ale z powodu kłopotu z bieżącą gotówką nie mogą spłacać własnych zobowiązań czy długów,
  • obecność trzeciego podmiotu faktora w stosunkach między kontrahentami, działa w sposób dyscyplinujący na terminowe regulowanie wzajemnych roszczeń. Z naszych doświadczeń i przeprowadzonych badań wynika, że obecność CASH FLOW SA jako faktoranta pozwala poprawić relacje z Klientami. Doceniają oni fakt, że firma trzecia w pewien sposób gwarantuje wypłacalność kontrahenta w okresie objętym faktoringiem,
  • każdą firmę i fakturę przyjmowaną do faktoringu obejmujemy bezpłatnym wywiadem gospodarczym. W ten sposób nasz Kontrahent dostaje informacje, czy jego klient jest w pełni wypłacalny czy raczej istnieje ryzyko niewypłacalności,

Cechy charakterystyczne usługi:

  • Szybki czas podpisania umowy (maksymalnie do 3 dni) – załatwianie formalności przed podpisaniem umowy faktoringu trwa bardzo krótko, oszczędzacie więc Państwo swój cenny czas.
  • Mniej formalności – nie wymagamy dostarczenia tak wielu zabezpieczeń, dokumentów finansowych i zaświadczeń przed podpisaniem umowy jak banki i inne instytucje oferujące faktoring.
  • Większa dostępność – nie wymagamy spełnienia rygorystycznych warunków formalnych i nie stosujemy ograniczeń co do formy prawnej, okresu działalności, branży działania itd. potencjalnego faktoranta. Faktoring w CASH FLOW SA jest dostępny również dla firm, które nie kwalifikują się do kredytu bankowego.
  • Prosta i zrozumiała procedura – tok postępowania, wzory umów i pism mamy przygotowane i sprawdzone w praktyce, mogą więc Państwo liczyć na profesjonalną obsługę.
  • CASH FLOW SA dysponuje większymi możliwościami przy ściąganiu należności niż dostawca towarów bądź usług, posiadamy bowiem odpowiednie środki finansowe, specjalnie wyszkolonych pracowników, sztab prawników i inne zasoby. Jednocześnie należy dodać, że również w naszym interesie jest utrzymanie dobrych i długotrwałych stosunków handlowych między dostawcą (faktorantem) a odbiorcą.


W celu uzyskania szczegołowych informacji na temat powyższej usługi prosimy o kontakt:

Formularz kontaktowyPrzejdź