Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Monitoring należności

Monitoring należności to usługa polegająca na nadzorowaniu płatności za produkty, towary i usługi świadczone przez naszego Klienta. Celem monitoringu jest zminimalizowanie opóźnień w płatnościach Państwa Kontrahentów oraz uniknięcie ryzyka ich niewypłacalności. Usługa bazuje na połączeniu profesjonalnego nadzoru nad spływem należności, wywiadu gospodarczego z elementami windykacji w sposób nie naruszający podstawowych relacji firmy ze swoimi klientami. 

W zależności od wariantu współpracy czuwamy nad spływem płatności zgodnie z terminami określonymi w fakturach, stosujemy łagodne elementy windykacji polubownej w przypadku opóźnień, sporządzamy raporty pomagające ocenić stopień ryzyka związanego z należnościami. W przypadku pojawienia się możliwości zadłużenia danego Kontrahenta, przygotowujemy sprawę do postępowania windykacyjnego.

Dodatkowo monitoring należności stanowi szansę wdrożenia metod zarządzania ryzykiem płatniczym poszczególnych klientów pozwalając na dostosowanie zasad współpracy do bieżącego ryzyka braku zapłaty faktury ze strony danego klienta. W rezultacie przedsiębiorstwo może łatwo doprowadzić do sytuacji, w której klienci nie będą obarczani nadmiernymi zabezpieczeniami, a jednocześnie interesy firmy na wypadek niewypłacalności klienta pozostaną umiejętnie zabezpieczone.

Kto powinien korzystać z monitoringu?

Z monitoringu korzystają najczęściej przedsiębiorcy, w których działalności występuje ryzyko niezapłacenia faktury przez klienta lub dość częste powstawanie sytuacji, w których klienci przez roztargnienie lub zaniedbanie nie dokonują płatności na czas i należy im o tym przypominać. Usługa monitoringu w obu przypadkach pozwoli z jednej strony łagodnie przypominać klientom o płatnościach, a z drugiej strony wykryć sprawy nadające się do windykacji w optymalnym momencie.

Korzyści płynące z monitoringu:

  • Zmniejszenie kosztów własnej kontroli finansowej
  • Terminowy spływ należności i poprawa płynności finansowej
  • Minimalizacja ryzyka niewypłacalności klienta
  • Możliwość podjęcia szybkich i skutecznych działań windykacyjnych
  • Możliwość zarządzania ryzykiem płatniczym poszczególnych klientów w oparciu o informacje operacyjne o kliencie i analizy płatności
  • Bieżące raportowanie z prowadzonych czynności
  • Możliwość skorzystania z innych usług CASH FLOW SA na preferencyjnych warunkach.


W celu uzyskania szczegołowych informacji na temat powyższej usługi prosimy o kontakt:

Formularz kontaktowyPrzejdź