Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Pożyczki krótkoterminowe

CASH FLOW S.A. oferuje krótkookresowe pożyczki dla przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Pożyczki mogą zostać przyznane na dowolny cel, umożliwiając przedsiębiorcom ich elastyczne wykorzystanie w bieżącej działalności.

Cechą charakterystyczną naszej usługi jest szybkie i indywidualne rozpatrzenie każdej sprawy, uruchomienie płatności w ciągu 3 dni od zawarcia umowy oraz elastyczne podejście do zabezpieczenia ryzyka finansowego związanego z pożyczką.

Kto może skorzystać z pożyczek krótkookresowych oferowanych przez CASH FLOW S.A.?

Pożyczki krótkookresowe zostały zaprojektowane pod kątem potrzeb podmiotów z sektora MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa plus osoby prowadzące działalność gospodarczą) poprzez ograniczenie formalności do absolutnego minimum, wykorzystywanie narzędzi pozwalających rozpatrywać każdą sprawę w przeciągu kilku dni, elastycznie podchodzić do zabezpieczania pożyczki (zabezpieczeniem może być zarówno weksel własny jak i wierzytelność lub wpis na hipotekę). Znając specyfikę działania małych i średnich firm elastycznie podchodzimy do zmian bieżących potrzeb finansowych przedsiębiorstw, pozwalając im w trakcie trwania umowy za zgodą obu stron (pożyczkobiorcy i CASH FLOW S.A.) zmienić termin spłaty bez dodatkowych formalności. Tym samym nasze pożyczki są dostępne dla każdej małej i średniej firmy oraz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, potrzebujących szybkiego zastrzyku gotówki.

Dlaczego warto korzystać z pożyczek oferowanych przez CASH FLOW S.A.?

Klienci korzystający z naszych pożyczek mogą liczyć na następujące korzyści:

  • Szybkie podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki i uruchomienie finansowania w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy
  • Możliwość uzyskania pożyczki na dowolny cel związany z działalnością firmy lub inwestycjami
  • Elastyczne podejście do zabezpieczeń, możliwość wykorzystania posiadanych wierzytelności, udziałów w innych spółkach lub nieruchomości jako zabezpieczenia pożyczki
  • Możliwość dostosowania okresu trwania pożyczki do bieżących potrzeb pożyczkobiorcy, co umożliwia przedłużenie terminu spłaty w trakcie trwania umowy
  • Możliwość korzystania z dodatkowych usług oferowanych przez CASH FLOW S.A. w tym doradztwa finansowego
  • Pomoc w czynnościach związanych z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki

Stosowane zabezpieczenia pożyczki

CASH FLOW S.A. wymaga następujących zabezpieczeń pożyczki (weksle wraz z zestawem rejestrowym):

  • 3 weksle własne In-blanco
  • Zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie uzgodnionych składników majątku lub obciążenie hipoteką uzgodnionej nieruchomości

Sposób rozliczenia pożyczki

Koszt pożyczki jest uzależniony od rodzaju zabezpieczeń pożyczki (im lepsze zabezpieczenia tym niższy koszt pożyczki) oraz opłat związanych z czynnościami formalno-prawnymi niezbędnymi do uruchomienia finansowania i przelania uzgodnionej kwoty na rachunek pożyczkobiorcy. CASH FLOW S.A. elastycznie podchodzi do kwestii terminów rozliczenia pożyczki – w przypadku kiedy potrzeby pożyczkobiorcy ulegną zmianie, w trakcie trwania umowy za porozumieniem stron, okres trwania pożyczki może być dostosowany do aktualnych potrzeb, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych czynności formalnoprawnych.W celu uzyskania szczegołowych informacji na temat powyższej usługi prosimy o kontakt:

Formularz kontaktowyPrzejdź