Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Restrukturyzacja zadłużenia

Usługa skierowana jest do zadłużonych przedsiębiorstw, których trudna sytuacja finansowa wynika z nieefektywnego zarządzania finansami oraz z trudności w odzyskiwaniu należności od własnych dłużników.

Z usługi mogą skorzystać również dłużnicy,, którzy mają wielu wierzycieli lub posiadają zróżnicowanąstrukturę wierzytelności. W ramach restrukturyzacji analizujemy formę zadłużenia i możliwość poprawy płynności finansowej, a także proponujemy wdrożenie bardziej efektywnych sposobów zarządzania obecnym zadłużeniem. Objęci restrukturyzacją zadłużenia Klienci korzystają między innymi z następujących działań i usług:

  • Analizy prawnej i ekonomicznej zadłużenia
  • Konsolidacja zadłużenia
  • Działan poprawiających płynność finansową
  • Działań polubownych
  • Działań prawnych

 

W celu uzyskania szczegołowych informacji na temat powyższej usługi prosimy o kontakt:

Formularz kontaktowyPrzejdź