Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Usługa finansowania zobowiązań

Usługa „finansowania zobowiązań” polega na zapewnieniu naszym Klientom źródła finansowania ich działalności poprzez wykup ich zobowiązań lub wierzytelności. Zobowiązania wykupywane są zgodnie ze wskazaniami Klienta, który precyzuje które zobowiązania powinny zostać wykupione, za jaką cenę i w jakim terminie. Wartość wykupionych wierzytelności jest limitowana jedynie wielkością przyznanej Klientowi przez CASH FLOW SA linii środków finansowych, przy czym jej wielkość jest ustalana w oparciu o prognozy i szacunki klienta dotyczące sprzedaży jego produktów lub usług.

W ten sposób wierzytelności naszego Klienta wobec jego kontrahentów są na bieżąco spłacane, pozwalając Klientowi na kupno kolejnych surowców, towarów lub usług niezbędnych do zwiększenia jego działalności. Natomiast same zobowiązania są kredytowane przez CASH FLOW SA przez określony w umowie okres czasu, po którym są one spłacane już przez Klienta. Kosztem dla Klienta są jedynie odsetki od faktycznie wykorzystanych środków i opłata za ustanowienie i rezerwację transzy na wyłączne potrzeby Klienta.

Korzyści wynikające z usługi finansowania zobowiązań:

  • Możliwość szybkiego dostępu do środków finansowych.
  • Możliwość elastycznego i szybkiego reagowania na potrzeby rynku poprzez możliwość szybkiego sfinansowania zwiększenia produkcji lub sprzedaży.
  • Dostosowanie wielkości i kosztów finansowania do bieżących potrzeb klienta i koniunktury rynkowej.
  • Poprawa relacji z kontrahentami.
  • Korzystanie z usługi nie blokuje możliwości osobnego negocjowania z każdym kontrahentem.
  • Możliwość akceptacji dłuższych terminów płatności w rozliczeniach z dostawcami.

Finansowanie zobowiązań, a inne instrumenty finansowe

Porównując usługę finansowania z innymi obecnymi na rynku instrumentami finansowymi można stwierdzić, że usługa łączy zalety faktoringu i linii kredytowej, z tą różnicą, że wszystkie operacje finansowe odbywają się nie na fakturach, ale na wierzytelnościach-zobowiązaniach Klienta. W chwili obecnej jest to usługa unikalna na polskim rynku.W celu uzyskania szczegołowych informacji na temat powyższej usługi prosimy o kontakt:

Formularz kontaktowyPrzejdź