Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Usługi pomocnicze

Dodatkowe narzędzia pomocnicze świadczone przez CASH FLOW S.A. oferuje Klientom prócz swoich głównych produktów, również pełen wachlarz narzędzi pomocniczych, wspierających działania prawne, dotyczące kompleksowego zarządzania należnościami.

Dla klientów CASH FLOW, którzy poszukują informacji o dłużnikach objętych usługą windykacji – gwarantujemy zniżkę w wysokości 25%

Dodatkowe narzędzia pomocnicze świadczone przez CASH FLOW S.A.:

Usługa Wywiadu Gospodarczego, którego działania wywiadowcze obejmują:

 • analizę danych zawartych w dokumentacji rejestrowej firmy
 • wywiad środowiskowy /zewnętrzny/ 
 • ocenę sytuacji finansowej firmy
 • wyszukanie majątku /w tym ruchomości i nieruchomości/
 • zebranie danych zawartych w Księgach Wieczystych
 • dokonanie sprawdzeń w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz Wydziale Upadłościowo-Układowym właściwego terytorialnie Sądu Rejonowego
 • symptomy zagrożenia istotne dla funkcjonowania, zdolności płatniczych oraz wiarygodności firmy
 • inne dane/informacje charakteryzujące dany podmiot gospodarczy /wg wskazanego zapotrzebowania Klienta/

Cena dla usługi Wywiadu Gospodarczego ustalana jest indywidualnie.

Ceny usług pomocniczych:

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym:

 • zgłoszenie wierzytelności + monitoring za pierwszy rok: 1600 zł netto
 • monitoring kolejne lata: 1000 zł netto za każdy kolejny rok

Zgłoszenie wniosku o upadłość dłużnika:

 • złożenie wniosku: 2000 zł netto
 • monitoring postępowania: 2000 zł netto za każdy rok

Złożenie wniosku o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej:

 • złożenie wniosku: 1600 zł netto
 • monitoring za każdy rok: 1000 zł

 


 

W celu uzyskania szczegołowych informacji na temat powyższej usługi prosimy o kontakt:

Formularz kontaktowyPrzejdź