Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Zarządzanie wierzytelnościami hipotecznymi

Zarządzanie wierzytelnościami hipotecznymi jest pierwszą tego typu usługą na polskim rynku. Obejmuje wszystkie działania prawne, windykacyjne i handlowe, wiążące się z wierzytelnościami zabezpieczonymi hipotecznie. Usługa ma za zadanie doprowadzić do rozwiązania wszelkich problemów związanych z hipoteką i umożliwić sprzedaż lub przejęcie nieruchomości w celu spłacenia wierzytelności.

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości:

Znaczna część zgłaszanych do nas wierzytelności jest zabezpieczonych hipoteką, której stan prawny budzi wątpliwości, często problemy dotyczą rzeczywistej własności nieruchomości, jej przeznaczenia, czy możliwości późniejszego wykorzystania. W takich przypadkach:

 • Analizujemy zapisy w księgach wieczystych w celu ustalenia obecnych właścicieli, posiadaczy zapisów na hipotece. Weryfikujemy również zapisy w księdze o możliwość np. nieodnotowanego zasiedzenia
  danej nieruchomości. W przypadku niejasnych zapisów formalnych aktywnie szukamy właścicieli nieruchomości/hipoteki lub ich spadkobierców.
 • Sporządzamy wycenę nieruchomości, jej możliwości późniejszego wykorzystania (uwzględniamy plany zagospodarowania przestrzennego) oraz ewentualny popyt na nieruchomość.
 • Zbieramy informacje o właścicielach nieruchomości, posiadaczach wpisów hipotecznych pod kątem późniejszych negocjacji.
 • Zbieramy informacje o toczących się lub planowanych działaniach prawnych wobec nieruchomości.

Konsolidacja zapisów hipotecznych

W przypadku gdy na nieruchomości ustanowiono wiele zapisów hipotecznych, często występują problemy z wyborem sposobu przeznaczenia nieruchomości, spłaty obciążającej nieruchomość hipotek. Niekiedy pojawiają się rozbieżności między poszczególnymi posiadaczami zapisów hipotecznych, dłużnikiem posiadającym część nieruchomości, a często w tle odbywa się postępowanie egzekucyjne utrudniające rozwiązanie problemu. Dlatego w tym etapie CASH FLOW SA prowadzi m.in. następujące działania:

 • Negocjujemy z posiadaczami hipotek i właścicielem nieruchomości w celu albo sprzedaży ich udziałów, albo w celu
  zaspokojenia ich interesów w inny sposób.
 • Bierzemy udział w licytacjach udziałów hipotecznych w nieruchomości.
 • Współpracujemy z komornikiem we wszystkich jego działaniach dotyczących nieruchomości i wpisanych na nią hipotek.
 • Doprowadzamy do połączenia poszczególnych zapisów hipotecznych – zamiast jednego niewielkiego zapisu powstaje jeden pozwalający np. do przejęcia nieruchomości.
 • W określonych przypadkach CASH FLOW SA może czasowo przejąć nieruchomość w celu jej późniejszej sprzedaży – środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zaspokojenie roszczeń obecnych posiadaczy nieruchomości.
 • Prowadzimy pełną obsługę prawną związaną z działaniami na hipotece.

Przygotowanie danej nieruchomości do sprzedaży

Po rozwiązaniu problemów prawnych i właścicielskich związanych z nieruchomością/hipotekami, zadaniem CASH FLOW SA jest doprowadzenie nieruchomości do stanu, w którym znajdzie potencjalnego kupca. W tym celu ostatecznie porządkujemy księgi wieczyste, przeprowadzamy ewentualne remonty i aktywnie szukamy nabywcy. Efektem finalnym całej usługi jest rozwiązanie wszystkich problemów związanych z hipotekami na danej nieruchomości, zaspokojenie ewentualnych roszczeń i oddanie nieruchomości zleceniobiorcy w udzielne posiadanie lub jej sprzedaż.W celu uzyskania szczegołowych informacji na temat powyższej usługi prosimy o kontakt:

Formularz kontaktowyPrzejdź