Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Referencje

Naszymi Klientami są zarówno firmy zlecające cyklicznie swoje wierzytelności, jak i te, które powierzają nam nieuregulowane pojedyncze zobowiązania. Dzięki zróżnicowanej i elastycznej ofercie naszych usług, każdy Klient jest obsługiwany indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki branży w której działa.

Wybrane referencje Klientów Cash Flow S.A.: